This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

690322

นางนิมิตรา  ถาวร

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

line

p16

 นางสาวภัทรมาศ  หัตถกรรม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130