This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้บแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศ

ประกาศราคากลาง

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ

มาตรฐานคุรุภัณฑ์

 

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งานตามปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 6 รายการ โดยมีราคาประเมินขั้นต่ำ เป็นเงิน  456.- บาท (สี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารการเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3729 2922 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๓  บ้านขิงกระชาย วิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๒  บ้านพลับเก่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๑  บ้านพลับใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๐  บ้านท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๘  บ้านตะคร้อเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๖ บ้านว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๕ บ้านเนินยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๔ บ้านโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑ บ้านบุฝ้าย สายข้างวัดบุฝ้าย - นามูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง (รั้วกำแพง อบต.บุฝ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.bufai-sao.go.th/

ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130